The Widow, 2020

30 X 40 cm, framed pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

The Great Wave (For Nicholas), 2019 

70 x 110 cm, pigment print on dibond, ed. 3/5 + 2 ap.

In Gloom, 2020

90 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 3/5 + 2 ap.

I Thought That You Came To See Me, 2020

60 x 42 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Leap, 2019

80 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Elephant Skin, 2019

 60 x 42 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Grief In Paris, 2018

30 x 40 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Acceptance, 2020

50 x 100 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Fall, 2019

110 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Cave, 2019

110 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Drowning I

90 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Drowning II

90 x 60 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

Blanket, 2021
50 x 100 cm, pigment print on dibond, ed. 5 + 2 ap.

It Is What It Is

Hyväksy suru.
Hyväksy tuska.
Hyväksy yksinäisyys ja murjottu sydän.
Anna surun vyöryä yli kuin aalto. Yli, kunnes nousee taas uudestaan. Kaikki alati muuttuvaa.
Hengitä.
Hengitä.
Kaikki on tässä.
It Is What It Is sai alkunsa, kun jäin leskeksi kolme vuotta sitten. Aloin tarkastella surua. Huomasin, että suru on kuin aalto, aina liikkeessä. Välillä voimakkaana, välillä vaimenneena. Koin, ettei muita vaihtoehtoja ole kuin antautua sille ja huomata, että siitä selviää. Kunnes aalto pyyhkäisee taas yli uudestaan. Suru ei kenties katoa koskaan, mutta sen kanssa voi oppia elämään. Tämä kokemus on universaali, vaikkakin vaiettu. Suru ottaa aikansa, ja se kannetaan liian usein yksin. ​It is what it is​ käsittelee surua ja sen näkemistä ja hyväksymistä sellaisena kuin se on, siihen takertumatta, sitä arvottamatta.
It Is What It Is


Accept the grief. Accept the pain.
Accept the loneliness and the broken heart.
Let the grief sweep over you like a wave. Over, until it rises again. Everything is constantly changing.
Breathe. Breathe.

Everything is here.It Is What It Is came into being when I was widowed three years ago. I started to examine grief. I noticed that grief is like a wave, always on the move. Sometimes it’s strong, sometimes it's less intense. I felt that I had no choice but to surrender to it and I noticed that I can survive. Until the wave sweeps over me again. Grief will perhaps never go away, but one can learn to live with it. This experience is universal, yet often not talked about. Grief will take its time, and too often people try to deal with it alone. It Is What It Is approaches grief and seeing and accepting it as it is, without clinging to it, without valuing it.

You may also like

Back to Top